Емайлирани Тигани

Емайлирани Тигани

Съвременните съдове няма да изместят любимите на домакините емайлирани тави, в които се приготвят толкова вкусни ястие. Емайлираните тигани са лесни за почистване, много устойчиви на различни външни въздействия и дори при висока температура запазват във висока степен вкусовите, ароматни и цветови качества на храната.