Условия за ползване на електронния магазин

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на електронния магазин shop.gotvach.bg, които уреждат правилата за използването на shop.gotvach.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

Общите условията за използване на сайта можете да намерите на посочения линк.

§1 ДАННИ НА ФИРМАТА


1.1. Град.бг ООД, собственик на Gotvach.bg, е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. Банско, ул. Стефан Караджа 13, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. Овче Поле 103, ап. 6, ЕИК 101793990 и идентификационен номер по ДДС в България: BG101793990.

1.2. Град.бг ООД поддържа и разработва електронния магазин shop.gotvach.bg, в сайта Gotvach.bg.

1.3. Можете да се свържете с Gotvach.bg на посочения по-горе адрес, на телефон 0892 093838 или на и-мейл адрес admin@grad.bg. За да се свържете с определен търговец в магазина, използвайте данните за контакт посочени на страницата на търговеца.

1.4. Продавач в платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен за това договор с Град.бг ООД.


§2 ДЕФИНИЦИИ


2.1. Купувач – всяко физическо лице на или над 18 г, или юридическо лице, което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия shop.gotvach.bg.

2.2 Продавач – всеки регистриран търговец, предлагащ стоки или услуги на Платформата.

2.3. Сайт – уеб сайтът Gotvach.bg, хостван на уеб адреса Gotvach.bg заедно с електронния магазин shop.gotvach.bg и всички други поддомейни.

2.4. Платформата – електронният магазин хостван на адрес shop.gotvach.bg.

2.5. Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, или юридическо лице, което получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от сайта (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Град.бг ООД и което е заявило създаването и използването на собствен акаунт.

2.6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

2.7. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г. или юридическо лице, или друго правно образование, което се е регистрирало в сайта и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в сайта.

2.8. Акаунт – раздел от сайта, в който се влиза с потребителско име и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Купувача/Потребителя и историята на някои от действията му в сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.). Потребителят е отговорен и за цялата лина информация, въведена в Акаунта и е длъжен да поддръжа тази информация да бъде вярна, пълна и актуална.

2.9. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Купувача/Потребителя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез направата на Поръчка.

2.10. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Купувача/Потребителя да добавя свои любими линкове от Стоки, Услуги, Рецепти, Статии и др. линкове, които желае да следи.

2.11. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата и/или в Сайта, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

2.12. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Gotvach или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

2.13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

2.14. Съдържание - цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

2.15. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, фейсбук публикации), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

2.16. Транзакция – действие от страна на Продавача по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.


§3 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


3.1. Общите условия на Gotvach.bg обвързват всички Клиенти/Купувачи/Потребители на Платформата.

3.2. Всяко ползване на Платформата означава, че Вие сте се запознали с общите условия за използването на платформата и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Gotvach.bg си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите/Потребителите/Купувачите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

3.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.5. Администраторите на сайта и продавачите в платформата полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, уточняваме, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.6. Въпреки, че се стремим да предоставяме най-подходящата и важна информация е възможно, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.

3.7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

3.8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове, Град.бг ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


§4 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР


4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от продавач в платформа от негово име.

4.2. Платформата потвърждава на Купувача за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление прави Продавача по електронен път (по имейл или в акаунта на Купувача) или по телефона.

4.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки, да не изпълни част или всички услуги от Поръчката, по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на наличността на заявените стоки и услуги. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне получената предварително цена на Стоката или Услугата, ако е платено предварително, на Купувача.

4.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Купувача се смята за сключен към момента на получаването от страна на Купувача на електронната му поща и/или по телефона му уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Град.бг ООД, собственик на Gotvach.bg, НЕ е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен между Купувача и съответния Продавач (търговец), освен ако Град.бг ООД не се явява като продавач в платформата.

4.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Купувача и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.


§5 ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА


5.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Потребител.

5.2. Gotvach.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Потребител/Купувач до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на платформата и/или сайта по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към администрацията на сайта, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на взетите по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва със сайта на посочените адреси в раздел контакти на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани.

5.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата данни и методи за контакт с продавача. Тези данни могат да бъдат намерени на страницата на всеки продавач, до която може да се стигне като се кликне на бутона Контакт с търговеца, който се намира на страницата на всяка една стока на продавача в платформата.

5.5. Gotvach.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

5.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

5.7. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

5.8. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

5.9. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи ревю/коментар относно закупената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на ревю, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Купувачи и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.


§6 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


6.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.


§7 ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ


7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на сайта.

7.2. Gotvach.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

7.3. Купувачът може да използва Съдържанието на сайта само за лични НЕтърговски цели, но само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.4. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Gotvach.bg.


§8 ПОРЪЧКА


8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в Моята количка, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2. С изпращането на поръчката Клиентът/Купувачът разрешава на Gotvach.bg и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка и предоставяне на заявените от него Стоки/Услуги.

8.3. Всяка добавена в Моята количка Стока може да бъде купена, само ако е налична. Добавянето на Стока в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

8.4. Потвърждавайки Поръчката Gotvach.bg потвърждава доставката само на толкова броя от съответната Стока колкото Купувачът е заявил. В случай, че няма необходимите количества, Купувачът ще бъде уведомен от Продавачът по електронен път или по телефон.

8.5. Клиентът се задължава неговите данни да са вярни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Град.бг ООД да предостави тези данни на съответния Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки на някои от продавачите в платформата.

8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането и.

8.7. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани в Платформата в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от платформата. Този срок започва да тече отдатата на получаването на купената Стока от Купувача. Клиентът следва да върне на Продукта на Продавача на адрес посочен на подстраницата на продавача. Тази подстраница в платформата може да намери като кликне на бутона Контакт с Търговеца намиращ се във всяка една Стока на търговеца.

8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

8.9. Купувачът не е задължително да се регистрира в сайта, за да закупи дадена Стока.

8.10. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена Моите Поръчки, в която се съхранява информация за всички негови поръчки и съответният статус на поръчката. Всяка поръчка може да има следния статус:

 • a. приета - когато поръчката е приета и чака обработка;

 • a. обработва се - когато поръчката се обработва от търговеца;

 • b. изпратена - когато поръчката е изпратена на Купувача;

 • c. анулирана - когато поръчката е била анулирана;

 • d. получена - когато поръчката е била получена от Купувача;

 • e. върната - когато поръчката е била върната от Купувача;


8.11. В случай, че в акаунтът на Купувача има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който купувача е посочил при заявяване на поръчката.


§9 СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ


9.1. Купувачът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • - при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 • - при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

 • - при доставка на стоки, изработени по поръчка на Купувача спрямо неговите индивидуални изисквания;

 • - при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 • - при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;§10 ПОВЕРИТЕЛНОСТ


10.1. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на платформата, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от платформата:

 • - поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача;

 • - регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки;

 • - изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS;

 • - осъществяване на маркетингови проучвания, проследяване и наблюдение на клиентското/потребителско поведение в сайта/платформата.


10.2. Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на Gotvach.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Gotvach.bg има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Gotvach.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

10.3. С предоставянето на свои данни на Град.бг ООД (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват Gotvach.bg или трети лица, които са куриери, търговци, партньори на Gotvach.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Gotvach.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките на пазара.


§11 ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ


11.1. В момента, в който даден потребител си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.

11.2. Купувачът/Потребителят може да се откаже от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моят Профил“ или като се свърже със Сайта.


§12 ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ


12.1. Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

12.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани в платформата на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път.

12.3. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

12.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

12.5. Продавачът се задължава да издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана на Платформата shop.gotvach.bg. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адрес: admin@grad.bg.

12.6. Град.бг ООД, собственик на Gotvach.bg, не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупката на Стоки предлагани от Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

12.7. С цел правилното изготвяне на фактурата за съответната Поръчка, Купувачът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

12.8. Купувачът ще разполага със запис на всички издадени фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани на своя компютър във всеки един момент.


§13 ДОСТАВКА НА СТОКИ


13.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Купувача. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на платформата, определено за това.

13.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност нещо липсва, моля свъжете се с нас на admin@grad.bg и ние ще направим всичко възможно, за да решим проблема.

13.3. Продавачът извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България, освен ако Продавачът и Купувачът не се договорят лично за друго.

13.4. Условията и цената за доставка на Стоките, предлагани от търговците в платформата се намират на подстраницата на всеки търговец в раздел Доставка на поръчките.

13.5. Цената за доставка, ако има такава, е показана на страницата на всеки продукт. Ако Купувачът поръча няколко продукта, цената се преизчислява спрямо общото тегло на поръчката и се показва в раздела Моята Количка.

13.6. Ако Купувачът заяви стоки от различни Продавачи/Търговци в платформата, тогава платформата изготвя поръчки към всеки един от Продавачите/Търговците в платформата и доставката на стоките следва да се заплати по отделно от Купувача за всяка поръчка.


§14 ГАРАНЦИИ


14.1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока със сключения Договор.

14.2. По отношение на стоките, продавани и доставяни от Продавачите, чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок.

14.3. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

14.4. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.


§15 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА


15.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


§16 ОТКАЗ И РЕКЛАМАЦИИ


16.1. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената стока и/или услуга, Купувачите имат на разположение формуляра за оплаквания посочен по-надолу. Всеки купувач може да направи своята рекламация и като попълни стандартния формуляр за улесняване упражняването на правото на отказ съгласно Закона за защита на потребителите и го изпрати по и-мейл на Продавача. Данните за контакт с Продавача, Купувачът може да намери като кликне на бутона Контакт с Търговеца намиращ се във всяка една Стока на съответния Продавач.

Формулярът може да копирате от тук:


ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ

До ...........................................................................
/името на търговеца/


.........................................
/адрес, ЕИК/


С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка
на следните стоки/услуги:

......................................................................................
/описание на продукта/


Стоката е поръчана на ...............


Стоката е получена на ............... /посочва се датата на получаване от потребителя/

............................................................................
/име на купувача/


...........................................................................
/адрес на купувача/


............................................................
/Дата и подпис на купувача/§17 ОТГОВОРНОСТ


17.1 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на непредвидени обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


§18 ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ и може да видите тук.


§19 ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ


Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ и може да видите тук.


§20 ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА


20.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

20.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


§21 ПРИЛОЖИМО ПРАВО


Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между Продавачи и Купувачи, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани от компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.