• Домакински Потреби ЕООД
  • Булстат: 205162047
  • София, ж.к. Сухата Река бл.222, вх.Б, ет.5, ап.22
  • 0892 093 838
  • domakinski.potrebi@gmail.com

Политика за връщане - Домакински Потреби ЕООД

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока в срок до 14 работни дни, считано от датата на получаването й, като разходите по връщането на стоката са за негова сметка.

Търговецът възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми в срок до 30 дни връщане на стоката.

При връщане на стоки, чиято опаковка е повредена или непълна, износена, надраскана, охлузена, както и стоки претърпели токов удар или имат липсващи аксесоари, Търговецът си запазва правото да реши дали да приеме връщането, или да задържи част от стойността на продукта, която сума ще бъде съобщена след преценяване на щетите.

Всяка върната стока трябва задължително да е придружена с касов бон, който клиента получава при получаване на стоката.

При връщана трябва задължително клиента да се свърже с търговеца по телефона посочен за контакти, за да се уточнят за начина на връщане на стоката!

Връщането на стоката трябва задължително да е придружена с касов бон получен при закупуване на стоката! При липса на касов бон търговецът има право да откаже възстановяване на сумата от клиента.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.