Съдове за съхранение

Съдове за съхранение

Запазете храната и продуктите при оптимални условия с помощта на ергономичните съдове за съхранение. Специални съдове за съхранение на храната, с херметизиращи капачки и клапи за парата вече са на ваше разположение в различни големини и форми.