• И ДРАГОЕВ 10 ЕООД
  • Булстат: 202707058
  • , ул. Братя Шкорпил 15
  • 0988 201 771
  • dragoev10@gmail.com

Защита на личните данни - И ДРАГОЕВ 10 ЕООД

Търговецът е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Търговецът гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите посредством попълнени заявки за доставка.

Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон

да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

За да направи поръчка и закупи продукти от онлайн магазина, Клиентът се съгласявя да предостави своите имена, адрес на елекронната поща,

адрес за доставка на поръчаните стоки и телефон за контакт.

Клиентът дава съгласие на Търговеца да събира, записва, съхранява и работи с предоставената му информация в съответствие със

Закона за защита на личните данни.

Търговецът си запазва правото да се свързва и да изпраща информация на Клиента на адреса на електронната му поща, въведен при попълване на

заявката, в случаите, които касаят уточнение на детайли по доставката, както и промоции, отстъпки и нови продукти.

Търговецът се задължава да не оповестява и предоставя на трети страни получените от Клиента лични данни, освен в случаите, предвидени

от закона, както и да не ги използва за други цели, освен за тези, за които изрично ги е получил от Клиента.